2008/Oct/28

 

 

เพราะรู้ว่าเธอเหนื่อยและอ่อนล้า…
เหนื่อยที่น้ำตาต้องรินไหล
เหนื่อยที่หัวใจต้องฝืนต้องทนให้ผ่านคืนเลวร้าย


เป็นคืนที่ยาวนานดั่งความฝัน จวบจนถึงวันที่สดใส
เมื่อมองไม่เห็นใคร…
เป็นฉันซักคนช่วยปลอบเธอในคืนนี้


ให้มีเพียงแค่เราจะจูบเธอนั้นเบาๆ
ให้ฉันดูแลเธอ อยู่ข้ามคืนเลวร้าย


หลับตาลงข้างฉันให้เธอนั้นได้อุ่นใจ เรื่องราวเลวร้ายใดให้ผ่านพ้น
ให้เธอได้พักนะ ไม่ต้องกลัวสิ่งใดแล้ว


ให้รู้ว่าทุกอย่างต้องผ่านพ้น เปรียบดังสายลมที่อ่อนไหว
ที่ไม่ยอมให้ใครทนทุกข์ใจ ให้เนิ่นนานตลอดไป

  

 

 

 

If you believe you can, you probably can.
 If you believe you won't,
you most assuredly won't
Belief is the ignition switch that gets you off the launching pad.

  

" Denis Waitley "

.

.

.

AND ...I Believe in you, I love you

 

ปลอบ-Bear Garden

edit @ 28 Oct 2008 17:22:48 by simplified

edit @ 28 Oct 2008 17:23:50 by simplified